Wij vinden persoonsgegevens op plekken waar ze niet horen te staan.

Identificeer de risico’s. Opschonen van data.
Op weg naar AVG compliancy.

Wij vinden persoonsgegevens op plekken waar ze niet horen te staan.

Identificeer de risico’s. Opschonen van data.
Op weg naar AVG-compliancy.

Go deapr®: in 3 stappen op weg naar AVG compliancy

Scan

Uw gestructureerde data (databases) en ongestructureerde data (e-mails, bestanden) worden gescand. U krijgt inzicht.

Identify

Risico’s worden inzichtelijk geïdentificeerd. Bewaart u persoonsgegevens op de juiste plaats? Bewaart u persoonsgegevens die u niet mag hebben?

Comply

U kunt gericht actie ondernemen en uw data opschonen zodat u beter kunt voldoen aan de privacywetgeving.

Scan, identify, comply

Weet u welke persoonsgegevens u waar bewaart binnen uw organisatie? Waarschijnlijk niet (helemaal). Hoe kunt u dan voldoen aan de privacywetgeving?

Inzicht is cruciaal om te voldoen aan de AVG/GDPR. Deapr biedt u dit inzicht: u weet waar welke gegevens zijn opgeslagen, voldoet dit niet aan de AVG, dan kunt u eenvoudig en gericht actie ondernemen.

Uw data wordt gescand, risico’s worden inzichtelijk geïdentificeerd, u schoont uw data op, u zet een grote stap richting AVG compliancy.

Go deapr® vindt persoonsgegevens in uw systemen. Ook als die gegevens niet op daarvoor bestemde plekken zijn ingevoerd.

U krijgt via een helder dashboard inzicht in (potentiële) AVG compliancy issues en kunt gericht opschonen en bijsturen waar nodig. U verkleint het risico op reputatieschade bij een mogelijk datalek.

Privacywetgeving

Sinds mei 2018 is de GDPR (AVG) in de hele EU van kracht. De impact op uw organisatie was en is groot.

U heeft waarschijnlijk al veel gedaan om uw organisatie AVG compliant te maken: privacy handboeken, gedragscodes, risico’s geïdentificeerd, processen en procedures aangepast, een verwerkingsregister opgesteld, etcetera.

De verwerking van persoonsgegevens kan op veel manieren en met veel verschillende oorzaken niet goed gaan. Weet u welke persoonsgegevens u waar bewaart? Is uw organisatie AVG-compliant?

Over ons

Deapr biedt praktische oplossingen aan organisaties zodat zij inzicht krijgen in de binnen de organisaties beschikbare persoonsgegevens.

Hierdoor bent u in staat alleen die informatie op te slaan en te gebruiken die is toegestaan. Zodoende kunt u voldoen aan de geldende AVG/GDPR-wetgeving.

De mensen van Deapr hebben meer dan 25 jaar ervaring in het bedrijfsleven (banken, IT, HR & energiesector). Deapr bestaat uit een gedreven team van data-specialisten en bedrijfskundigen.

Weten hoe Deapr kan helpen ?

Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.