vindt persoonsgegevens in uw systemen.

vindt persoonsgegevens in uw systemen.

Scannen van alle gangbare bestanden & databases

Go deapr® kan alle gangbare bestandsformaten scannen op persoonsgegevens. De applicatie maakt hierbij onderscheid tussen gestructureerde data (databases, tabellen) en ongestructureerde data (Word, Excel, Powerpoint, PDF, e-mails, jpeg, etc.).

Bij gestructureerde data geeft Go deapr® ook aan of de gevonden persoonsgegevens op de verkeerde plek in een systeem staan of niet. Een vrij invulveld in een computersysteem wordt bijvoorbeeld relatief vaak gebruikt om aantekeningen op te slaan. Hierin kunnen ook persoonsgegevens staan die er eigenlijk niet mogen staan. Go deapr® maakt dit helder inzichtelijk.

Analyseren & rapporteren

Selecteer eenvoudig welke map(pen), database(s), bestand(en) gescand moeten worden. Maak een keuze welke type(s) persoonsgegevens er gezocht moet(en) worden, denk hierbij aan financieel, medisch, religieus, BSN, paspoort, politiek, NAW, strafrechtelijk etc.

De resultaten van de scan worden gepresenteerd in een overzichtelijke managementrapportage, waarbij allerlei dwarsdoorsnedes gemaakt kunnen worden. Men kan ook meerdere scans met elkaar vergelijken. Op deze manier kan men monitoren of de organisatie zichzelf verbetert op weg naar AVG-compliancy.

Persoonsgegevens die Go deapr® voor u vindt:

 • Voor – en achternamen

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Straatnaam & Huisnummer
 • Postcode & Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Nationaliteit
 • Bankrekeningnummer
 • Paspoortnummer
 • Emailadres
 • Creditcardnummer
 • Burgerlijke staat

 • Financiële informatie
 • Ras of etnische afkomst
 • Politieke opvattingen
 • Religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen
 • Lidmaatschap van een vakvereniging
 • Medische of gezondheidsgegevens
 • Seksueel gedrag of seksuele gerichtheid
 • Genetische gegevens
 • Strafrechtelijk
 • Opleidingsniveau

Opschonen van data

Go deapr® genereert per scan een rapport met daarin de gevonden persoonsgegevens en de exacte locatie. U kunt vervolgens zeer gericht uw persoonsgegevens opschonen. Indien gewenst kunnen wij u daarbij ondersteunen.

Afhankelijk van de omvang van de organisatie en de hoeveelheid data is het verstandig hierbij prioriteiten te stellen en stapsgewijs de data op te schonen.

Veiligheid & vertrouwelijkheid

Go deapr® kan onafhankelijk van een netwerkverbinding draaien binnen uw domein, zowel lokaal als in de cloud. De data en de persoonsgegevens blijven dus bij u, Deapr heeft daar geen toegang toe. Afhankelijk van de gebruiker worden de resultaten standaard versleuteld weergegeven.

Wat u (waarschijnlijk) al gedaan heeft

U heeft waarschijnlijk al veel gedaan om AVG compliant te zijn: vastgesteld dat u verwerkingsverantwoordelijke bent en/of verwerkers aanstuurt; een verwerkingsregister, privacy handboeken en gedragscodes opgesteld; een FG aangesteld; risico’s geïnventariseerd; beveiligingsmaatregelen getroffen; etcetera. Daarmee zou u AVG-compliant kunnen zijn…maar alleen als alle medewerkers zich houden aan de processen en procedures.

Ook uw softwaresystemen zijn in principe AVG-compliant…als de systemen goed worden gebruikt. Een (onbewuste) fout is snel gemaakt.

Met Go deapr® zet u een volgende stap: uw data op orde.

Uw persoonsgegevens op straat…?

Persoonsgegevens zijn misschien wel uw meest waardevolle data. Daar moet u zorgvuldig mee omgaan. Het gevaar bestaat dat uw data in verkeerde handen valt. Een datalek…gehackt worden…het gebeurt helaas steeds vaker.

Dat uw data in verkeerde handen valt is erg vervelend en schadelijk voor uw reputatie. Het wordt des te vervelender als blijkt dat de gelekte of gehackte data persoonsgegevens bevat die u niet had mogen hebben. De (reputatie)schade kan dan aanzienlijk zijn.

Het is dus belangrijk dat u weet welke persoonsgegevens zich in uw organisatie bevinden. Go deapr® biedt u de oplossing en verkleint het risico op reputatieschade bij een mogelijk datalek.

Weten hoe Deapr kan helpen ?

Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden.